joi, 20 februarie 2014

Descrierea unităţii de învăţământ


 


 Date de contact:

Şcoala  Gimnazială Stroieşti,
com. Stroieşti,
jud. Suceava
cod poştal 727500
Tel:/ Fax: (+40)0230534616

Scurt istoric al Şcolii Gimnaziale Stroieşti

Comuna Stroieşti este situată în partea vestică a municipiului Suceava şi se învecinează cu teritoriile comunelor : Todireşti, la nord, Şcheia, spre est, Moara, la sud şi Bălăceana, Ilişeşti şi Ciprian Porumbescu, la vest. Intre aceste limite comuna Stroieşti ocupă o suprafaţă de 3684 hectare.Este traversată de drumul european E 576 Suceava-Cluj-Napoca.Aproape paralel cu acest drum şi în aceeaşi direcţie trece calea ferată 502 Suceava - Ilva Mică.Comuna are în componenţă 3 sate : Stroieşti, Zahareşti şi Vâlcelele.
La recensământul din 2002, populaţia comunei Stroieşti era de 3599 locuitori, din care 2614 la Stroieşti, 866 la Zahareşti şi 119 la Vâlcele.Locuitorii lucrează în municipiul Suceava, cultivă terenul agricol sau cresc animale ale căror produse le valorifică pe piaţa municipiului Suceava.


 Comuna Stroieşti este atestată documentar într-un manuscris emis de Alexandru cel Bun, în Suceava, la 3 iunie 1429. În dosarul 6/7 din anul 1830, din fondul Mitropolia Bucovinei, găsim menţiunea potrivit căreia la acea dată, în satul Stroieşti existau 213 copii vrednici de şcoală: 106 băieţi şi 107 fete. Dintre aceştia doar doi frecventau şcoala, cei ai parohului Andrei Danciu. Nu poate fi vorba de o şcoală în Stroieşti, probabil cei 2 erau la o şcoală din Suceava sau Cernăuţi.

În 1850 erau în Stroieşti circa 40 de copii apţi pentru şcoală. Din lipsa unui local pentru şcoală, învăţământul se preda de către un învăţător ambulant pe la case, plata făcându-se, parte în natură şi parte în bani.

Singurul document în care se menţionează existenţa unei şcoli în Stroieşti este „minicronica personală” a fostului director de şcoală Eustafie Maximiuc, în care se arată că în anul 1861 a luat fiinţă ,,Şcoala poporală de o clasă” sub vrednica conducere timp de 26 de ani a iscusitului învăţător Alexandru Vlad. Erau înscrişi 30 de elevi şi frecventau şcoala peste 20. Învăţătorul era plătit cu 90 florini anual.În 1884 ia fiinţă Şcoala de la Gropi - Bălăceana (actualul sat component al comunei: Vâlcele) iar în 1890 se înfiinţează Şcoala de la Zahareşti.La 8 august 1905 s-a pus piatra de temelie pentru zidirea noului local de şcoală.


Sfinţirea temeliei a fost făcută de parohul Ioan Doroftei, iar uricul a fost pus sub piatra fundamentală de dr. Nicu, Cavaler de Popovici, care a bătut de trei ori cu ciocanul, atât el cât şi primarul Neculai Criţan şi directorul Alexandru Ţăran.

Lucrarea s-a realizat între 1905-1907 şi cuprindea 6 săli de clasă, o cancelarie, 2 camere pentru omul de serviciu şi o cameră pentru dirigintele şcolii. Inaugurarea noului edificiu s-a făcut la 26 iunie 1907, în prezenţa dirigintelui Alexandru Ţăran. Predarea s-a făcut de către Comisarul Guvernului, dr. Emis, de faţă fiind boierul Nicu Popovici şi primarul comunei Stroieşti.

În anul 1976 la vechiul local de şcoală, construit în 1907 s-a adăugat un nou local de şcoală cu 7 săli de clasă, 2 laboratoare, o bibliotecă şi o cancelarie.
Şcoala din Stroieşti a avut un rol hotărâtor în formarea unor profesori, medici, ingineri, economişti, preoţi, jurişti, învăţători, educatoare, funcţionari care au făcut cinste meleagurilor natale.


Colaj cu imagini de la clasa pregătitoare


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu