duminică, 20 decembrie 2015

Primum Gradum 2015

17 decembrie 2015 - zi de deosebită valoare didactică la şcoala noastră.

În urma desfășurării inspecției și a susținerii lucrării de specialitate un coleg al colectivului şcolii  a obținut gradul didactic I.

În învățământ, cadrele didactice pot susține examene pentru obținerea definitivării și a gradului didactic II. Pentru obținerea gradului didactic I sunt necesare susținerea mai multor inspecții, urmate de o lucrare de specialitate tip cercetare. Gradul didactic I este corolarul activității didactice a profesorului. El reprezintă cununa eforturilor cumulate de-a lungul mai multor ani de studiu, pentru ca profesorul să obțină perfecționare maximă. Gradul didactic I este condiționat de obținerea gradului didactic II, iar gradul didactic II este condiționat de obținerea definitivării în învățământ. Așadar, aceste trepte de evoluție în cariera didactică sunt reprezentative pentru o școală ce are cadre didactice capabile de performanță.

Doamna învățătoare Pşebilschi Cornelia, care a susţinut lucrarea ”Învățarea activ participativă”, este cea mai proaspătă ”posesoare” a gradului didactic I. 

Membrii comisiei de acordare a gradului didactic I, profesori de la Universitatea Ștefan cel Mare Otilia Clipa și Doina Schipor alături de inspector Laurenție Șpac, au apreciat calitatea lucrării prezentate, profesionalismul candidatei și atmosfera prietenoasă a școlii.

Felicitări!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu