marți, 21 februarie 2017

PRIMUM GRADUM 2017 - Prof. Ruști Florin Daniel

21 februarie 2017 - zi de deosebită valoare didactică la şcoala noastră.

            În urma desfășurării inspecției și a susținerii lucrării de specialitate un coleg al colectivului şcolii  a obținut gradul didactic I.


            În învățământ, cadrele didactice pot susține examene pentru obținerea definitivării și a gradului didactic II. Pentru obținerea gradului didactic I sunt necesare susținerea mai multor inspecții, urmate de o lucrare de specialitate tip cercetare. Gradul didactic I este corolarul activității didactice a profesorului. El reprezintă cununa eforturilor cumulate de-a lungul mai multor ani de studiu, pentru ca profesorul să obțină perfecționare maximă. Gradul didactic I este condiționat de obținerea gradului didactic II, iar gradul didactic II este condiționat de obținerea definitivării în învățământ. Așadar, aceste trepte de evoluție în cariera didactică sunt reprezentative pentru o școală ce are cadre didactice capabile de performanță.

            Membrii comisiei, profesori de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava: conferenţiar universitar doctor Bogdan Grosu – îndrumătorul lucrării,  profesor universitar doctor  Florin Leuciuc – președintele comisiei, alături de profesor metodist Luminița Cazan -  reprezentant ISJ Suceava au apreciat calitatea lucrării prezentate și profesionalismul candidatului cu nota 10.
STUDIU ASUPRA POTENȚIALULUI BIOMOTRIC ȘI REALIZAREA UNUI MODEL FINAL ÎN JOCUL DE FOTBAL LA NIVEL DE GIMNAZIU LA ȘCOALA STROIEȘTI 
Titlul acestei lucrări precum și cazuistica abordată reafirmă ceea ce iubitorii  disciplinei remarcă și anume că ”sportul înseamnă endorfine, iar endorfinele, cu siguranță, te fac fericit”.
O lucrare generoasă atât ca format cât ca și conținut, structurată pe 3 capitole ce respectă rigorile de întocmire a unei cercetări: date relevante ale cunoașterii în acest domeniu cu istoric, delimitări conceptuale, particularități; elemente de design bine structurate: ipoteză, scop, obiective, etape ale cercetării; și nu în ultimul rând capitolul dedicat  organizării și desfășurării cercetării.
De asemenea domnul profesor  Ruști Florin Daniel închide lucrarea cu concluzii și propuneri pertinente, ce pun în valoare rezultatele cercetării. Bibliografia cuprinde titluri reprezentative pentru tema aleasă.
Fotbalul este un joc complex, cu reguli fine. Construirea unui model final nu necesită doar angajarea într-o cercetare/studiu, ci practică. Domnul profesor Ruști Florin Daniel nu duce lipsă de asemenea activități. Cu o populație școlară ce înclină spre majoritate masculină, fotbalul este un element forte. Nu uităm implicarea domniei sale și în activitatea de coordonare a echipei locale de fotbal, juniori și seniori. Nepromovând un model închis, Prof. Ruști Florin Daniel a acceptat și fete care să joace fotbal.
De fapt, asta este esența disciplinei  educației fizică și sport: să te simți bine, să te simți capabil, și nu în ultimul rând, o condiție a educației emoționale, să te simți fericit.
Mulțumim domnului profesor pentru îmbogățirea Centrului de Informare și Documentare al școlii cu încă o lucrare valoroasă. Felicităm munca depusă și îl susținem în toate activitățile desfășurate.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu