joi, 15 iunie 2017

”Strădania tinereții este odihna bătrâneții”

Ultimul consiliu profesoral desfășurat la Școala Gimnazială Stroiești a creat momente de înaltă simțire în rândul participanților, întrucât două cadre didactice ale școlii, după o slujire de zeci de ani la altarul catedrei, vor trece într-o nouă și frumoasă etapă a vieții - pensionarea.

Doamna prof. Barbaroș Măriuța și doamna educ. Năsăudean Viorica își iau rămas bun de la nobila slujire a educației și potrivit proverbului persan ”Strădania tinereții este odihna bătrâneții” se vor bucura de mai mult timp împreună cu familiile lor, își vor dedica mai mult timp lor însele și vor aștepta răsplata muncii de o viață. Le urăm multă sănătate, viață și pensie lungă!

Și, dacă, printr-o minune aș putea să mă transform în sutele de elevi pe care doamna educ. Năsăudean Viorica și doamna prof. Barbaroș Măriuța i-au îndrumat în decursul zecilor de ani, aș spune în numele lor, atât: un ”Mulțumesc!”, în zeci și sute de ecouri...

Întru mulți și fericiți ani! 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu