sâmbătă, 10 martie 2018

Cercul Pedagogic al Profesorilor de Limba și Literatura Română - Suceava II

În data de  9 martie 2018 Școala Gimnazială Stroiești a găzduit Cercul Pedagogic al Profesorilor de Limba și Literatura Română - Suceava II, cu tema ”Strategii didactice moderne în cadrul orelor de limbă și comunicare din perspectiva dezvoltării personale a elevilor”.

Activitățile s-au desfășurat după următorul program:

10.30-11.00 Primirea invitaților

11.00-11.50 Activitate demonstrativă la clasa a V-a ”Dezvoltarea competențelor de comunicare orală și scrisă”, propunător prof.Adriana-Laura Rîpan

11.50-12.10 Prezentarea referatului ”Strategii didactice moderne în cadrul orelor de limbă și comunicare din perspectiva dezvoltării personale a elevilor”, prof. Maria Holotă

12.10-12.30 Discuții

12.30-12.40 Moment artistic ”Un pedagog de școală nouă”, adaptare după schița cu același nume a lui I.L.Caragiale, susținut de elevii clasei a VIII-a A, coordonați de prof. Maria Holotă

12.40-14.30 Ateliere de lucru, schimb de bune practici/dezbatere/activități de formare continuă

Întreaga activitate s-a desfășurat sub patronajul doamnei inspector școlar de specialitate, prof.dr. Isabel-Giorgiana Vintilă și sub supravegherea directă a responsabilelor de cerc, prof. Elena Luca și prof. Rodica Mureșan.

Felicităm lecția deosebită susținută de doamna prof. Laura Rîpan, agilitatea și serviabilitatea elevilor clasei a V-a, discursul științific de înaltă calitate al referatului întocmit de doamna prof. Maria Holotă precum și momentele artistice pregătite de domnia sa.

Mulțumiri părinților și aprecieri intense cadrelor didactice ce au contribuit la buna desfășurare a evenimentului: pavoazarea holurilor și a sălilor de clasă, pregătirea materialelor necesare și întreținerea invitaților.

Considerăm această activitate ca fiind un punct de reper al învățământului gimnazial pentru acest semestru și în aceeași măsură un motiv întemeiat pentru creșterea prestigiului unității noastre și a încrederii în calitatea învățământului stroieștean.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu