luni, 30 aprilie 2018

Cercul Pedagogic al Învăţătorilor - Partea 1

Activitățile din Cercul Pedagogic Suceava - 1,2,5  (Clasa pregătitoare, Clasa I și clasa a II-a) s-au desfășurat după următoarea agendă:


09.00 - 09.10   Alocuțiune ”De la prieteni, pentru prieteni”
09.10 - 10.00   Desfășurarea activităților demonstrative:

Clasa pregătitoare • Comunicare în limba română  
            ”De la prieteni, pentru  prieteni – Să ne jucăm cu  literele”
            înv. Rusu Lilioara Mariana

Clasa I • Matematică și explorarea mediului
            ”De la prieteni, pentru prieteni – Schimburi echivalent valorice în concentrul 0-100”
            înv. Hobjilă Maricela

Clasa a III-a • Matematică
            ”De la prieteni, pentru  prieteni – Fracții”
            înv. Pșebilschi Cornelia   

10.00 - 10.15   Exemplu de bună practică ”De la prieteni, pentru prieteni”

10.15 - 10.45   Prezentarea referatelor și a informărilor  de specialitate:

Clasa pregătitoare
”Abordarea de tip integrat-dimensiune a învățării în ciclul achizițiilor fundamentale”
Informare de specialitate            
înv. Vicol Ramona
    
Clasa I 
”Abordarea diferențiată a elevilor prin folosirea strategiilor didactice adecvate”
Informare de specialitate                   
înv. Rusu Toader

Clasa a III-a 
”Stimularea creativității elevilor prin rezolvarea de probleme matematice”
Informare de specialitate              
înv. Roșioru Larisa

Proiectul "De la prieteni, pentru prieteni" a pornit de la  ideea anului centenar care ne cheamă la mai multă solidaritate, la mai multă unitate, la prietenie. Proiectul întărește parteneriatul cu autoritățile locale, deoarece scopul principal al proiectului a fost ajutorarea unui copil cu o situație deosebită identificat de serviciul de asistență socială al Primăriei Stroiești.

Elevii au fost asemenea unor oșteni, gata de luptă și ținând în mâini cea mai puternică armă: puterea de a ajuta. Ei au răspuns provocărilor solicitate, participând la lecții ce au avut ca finalitate oferirea unui cadou pentru prietenul lor.

După desfășurarea activităților cadourile celor 3 clase participante în proiect au fost oferite copilului ce și-a schimbat toată tristețea în bucurie.

Momentele cele mai intense ale proiectului au fost intonarea "Cântecului prieteniei" și recitarea poeziei "De la prieteni pentru prieteni":

Prietene de 7 ani
La tine ma gândesc și cânt
Să uiți durerea și să știi
Că nu ești singur pe PĂMÂNT!
Un puști că mine ești și tu,
O lume poți clădi, visând
Dă-mi mâna și să îi spunem DA
PRIETENIEI pe PĂMÂNT!

Felicitări cadrelor didactice implicate în susținerea lecțiilor demonstrative: înv. Rusu Lilioara Mariana, înv. Hobjilă Maricela și înv. Pșebilschi Cornelia. Apreciem efortul domnului înv. Rusu Toader, liantul întregului proiect.

Organizatorii mulțumesc cadrelor didactice responsabile de prezentarea referatelor și a informărilor de specialitate: înv. Vicol Ramona și Roșioru Larisa.  Apreciem feed-back-ul oferit de invitați și de responsabilele de cerc: înv.  Miron Cătălina, înv. Ștefănel Luminița și înv. Voroniuc Oltița.
Alese și calde mulțumiri echipei manageriale de la Școala Stroiești, doamnei director prof.  Ciuc Maria.  Aprecieri deosebite pentru domnul primar Senic Mihai. Mulțumim doamnei înv. Cosovanu Elvira, fost cadru didactic al școlii, pentru implicarea activă în buna desfășurare a proiectului. Mulțumim părinților, elevilor, cadrelor didactice ale școlii, personalului auxiliar și tuturor celor care și-au adus aportul în realizarea activităților.

Felicitări tuturor pentru reușita activității!
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu