joi, 13 octombrie 2016

Proiectul educațional ”Educație financiară - Banii pe înțelesul copiilor”

Începând cu anul școlar 2016-2017 elevii din ciclul primar de la Școala Gimnazială Stroiești participă la proiectul educațional ”Educație financiară - Banii pe înțelesul copiilor”.

Scopul proiectului constă în:
• creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, copiilor şi părinţilor acestora în activităţi de educaţie financiară și cunoașterea mai bună a particularităților culturale românești;
• conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de azi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a banilor.


Proiectul are la bază programa școlară pentru disciplină opțională - învățământul primar “Educație financiară”; programa a fost elaborată în grup de lucru coordonat de Ligia Georgescu Goloșoiu și a fost aprobată de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr. 4887/26.08.2013 al ministrului educației.
Introducerea proiectelor educaționale de “Educație financiară”  în școli  s-a realizat prin semnarea Protocolului de colaborare nr. 6/26.11.2013, respectiv 10830/25.11.2013 de către Banca Națională a României și Ministerul Educației Naționale  pe o periodă de 4 ani.

Schimbarea mentalității, a atitudinii și a comportamentului


Cunoașterea materialelor de lucru și a auxiliarelorJoc : ”Cum poți prinde o bancnotă cu un singur deget?”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu