vineri, 25 martie 2016

Ora de religie și conținuturile didactice specifice acesteia în percepția elevilor, părinților și cadrelor didactice - Primum Gradum 2016

Einstein constata la un moment dat că ”știința fără religie este șchioapă, iar religia fără știință este oarbă”. Acest binom ”neîmpăcat” în opinia unora este demonstrat de atâta vreme, deoarece și Diderot, prin secolul al XVIII-lea, amintea : ”Toată educația bine făcută se reazămă pe religie”. Replica marelui filosof este dezideratul de la care pornește cercetarea domnului profesor Matei Claudiu: ora de religie între partea materială (conținuturi didactice specifice) și partea nematerială (cum lucrează aceste conținuturi înspre clădirea spirituală a oamenilor). Lucrarea de față prezintă o curgere lină, caracterizată de oralitate, realizată în ”duh și adevăr” pedagogic, o curgere bazată pe izvorul a peste 70 de titluri bibliografice, printre care, la loc de cinste se află cuvântul revelat BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ. Lucrarea este strucurată pe 8 capitole, toate completându-se unul pe celălalt:introducere și argument, educația religioasă (forme și conținuturi), percepții asupra orei de religie și valența formativă a acestei ore, concluzii, proiecte didactice și bibliografie.
Religia este văzută ca o disciplină a sufletului, iar educația religioasă întrupează această disciplină în conținuturi. Lecția de religie este cu statut special deoarece pe lângă conținuturi este necesară ”integrarea unui moment cultic” care în școlile laice, datorită provocărilor moderne, cu siguranță, este mai greu de realizat. Profesorul, prin exemplul personal și având ca principiu că orice educator trebuie să aibă în față modelul hristic, va transforma orice școală, fie laică, fie cultică, într-un ”centru de dezvoltare atât spirituală cât și socială”. Așa cum o numește și autorul, această transformare este o ”paradigmă paideutică strălucitoare” dar nu imposibil de realizat.
Lecturând cercetarea redescoperim cu bucurie ce înseamnă de fapt educația religioasă și ora de religie. Dincolo de conținuturi ( pe care orice copil le poate uita) rămân câteva  forme extrașcolare de realizare a educației religioase ce se mențin vii în mintea noastră:
- cateheza, ”formare duhovnicească”
-pelerinajul, care este o formă de ”recunoaștere și meditație creștină” sau ”drumul tânărului către Hristos”
- vizitele la mănăstiri și biserici, unde într-o sinestezie de culoare, sunet și miros, descoperi sfatul duhovnicesc.
Aceasta este de fapt și dimensiunea moral formativă a orei de religie - reglarea caracterului și personalității pe fond spiritual/religios.
Dincolo de blamări ca : statutul orei de religie, opțiunea de a ”face” sau a ”nu face” ora de religie, prezența icoanelor în școli, sau dincolo de efortul unor asociații de a susține și îmbunătăți predarea religiei în școală, nu trebuie uitat că ”oglinda familiei” sunt copiii. Practicarea religiei se învață (atât în școală, dar cu atât mai mult acasă). Părinții, cadrele didactice, instituțiile trebuie să conlucreze în a oferi suport dohovnicesc copiilor (la fel cum oferă suport afectic, emoțional, economic). Doar în aceste condiții ora de religie se transformă în ”educație bine făcută”.
Felicităm munca de cercetare a domnului profesor Matei Claudiu iar eforturile domniei sale să îi aducă doar bucurii (atât duhovnicești cât și materiale. Salutăm îmbogățirea C.D.I.-ului școlii cu o asemenea prestigioasă lucrare.


18 martie 2016 - zi de deosebită valoare didactică la şcoala noastră.

În urma desfășurării inspecției și a susținerii lucrării de specialitate un coleg al colectivului şcolii  a obținut gradul didactic I.

În învățământ, cadrele didactice pot susține examene pentru obținerea definitivării și a gradului didactic II. Pentru obținerea gradului didactic I sunt necesare susținerea mai multor inspecții, urmate de o lucrare de specialitate tip cercetare. Gradul didactic I este corolarul activității didactice a profesorului. El reprezintă cununa eforturilor cumulate de-a lungul mai multor ani de studiu, pentru ca profesorul să obțină perfecționare maximă. Gradul didactic I este condiționat de obținerea gradului didactic II, iar gradul didactic II este condiționat de obținerea definitivării în învățământ. Așadar, aceste trepte de evoluție în cariera didactică sunt reprezentative pentru o școală ce are cadre didactice capabile de performanță.

Domnul profesor Matei Claudiu  care a susţinut lucrarea  ”Ora de religie și conținuturile didactice specifice acesteia în percepția elevilor, părinților și cadrelor didactice” este cel mai proaspăt ”posesor” al gradului didactic I. 

Membrii comisiei, profesori de la Universitatea Babeș Bolyai Cluj Napoca: conferenţiar universitar doctor Vasile Timiș și lector universitar doctor  Paula Bud, alături de inspector  școlar  părintele profesor Gheorghe Hostiuc au apreciat calitatea lucrării prezentate și profesionalismul candidatului cu nota 10.

Nu putem încheia fără a aduce recunoștința și mulțumirea noastră respectabililor membri ai comisiei. Modul în care ne-au vorbit, nouă și candidatului, ne-a transpus într-o atmosferă de conferință academică. Prin cuvântul său profesorul Vasile Timiș a fost izvod viu al trăirii echilibrate, al împăcării cu sine și cu ceilalți, stare ce ne-a transmis-o înmiit. Doamna lector universitar Paula Bud a făcut referire la scrierile din vechiul testament, în special la ”dreptul Iov”, ca model de conduită și inspirație pentru trăirea creștină. Părintele inspector Gheorghe Hostiuc ne-a apropiat de dimensiunea sacră a orei de religie, realizând frumoasa analogie: profesor/preot, slujitori  la altarul catedrei/bisericesc.    
Felicitări, cu toată dragostea, tuturor!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu