marți, 3 mai 2016

Școala Altfel 2016 - O activitate de succes ”Ars Ludica - Vis din copilărie”ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR  AL JUDEȚULUI SUCEAVA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ STROIEŞTI
JUDEŢUL SUCEAVA

O ACTIVITATE DE SUCCES

ŞCOALA ALTFEL
,,SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
18.04 - 22.04.2016


A. FISA DE ACTIVITATE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ STROIEȘTI
Strada Principală, sat Stroiești, com. Stroiești, jud. Suceava, 727500
Adresă e-mail:  stroiesti_edu@yahoo.com

NIVELURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: primar şi gimnazial

NUMĂRUL ELEVILOR DIN ŞCOALĂ: 364

NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE: 28

COORDONATORII ACTIVITĂŢII:
Ø      prof.înv. primar  Rusu Toader-consilier educativ – mentor
Ø      prof. Burac Marinela
Ø     prof. Râpan Laura
Ø     prof. Matei Claudiu
Ø     prof. Sabin Cristina
Ø      director prof. Ciuc Maria
Ø      prof.înv. primar Rusu Lilioara Mariana


1. TITLUL ACTIVITĂŢII,,ARS LUDICA – Vis din copilărie” (vernisaj expoziție)

2. DOMENIUL: Cultural

3. SCOPUL ACTIVITĂŢII:
           
Dezvoltarea spiritului de colaborare; socializarea şi interrelaţionarea pentru îmbogățirea cunoştintelor despre artă şi fumos; dezvoltarea spiritului de comunicare, a spiritului critic şi al prieteniei; valorificarea muncii depuse în atelier

4. OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE ALE ACTIVITĂŢII:

Ä     Familiarizarea şi conştientizarea cu norme sociale de colaborare şi convieţuire în grup , mai ales în grup organizat cu alte persoane     
Ä     Educarea trăsăturilor de voinţă şi caracter şi formarea de atitudini pozitive faţa de propria persoană şi ceilalţi din jur , participanţi la aceleaşi acţiuni sau activităţi

5. ELEVII PARTICIPANŢI: 120 de elevi;

Grupul ţintă de elevi: colectivele claselor I - VIII → 364 elevi;

Procent de participanţi din numărul total de elevi din grupul ţintă: 32,96%.

6. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII:

Durata pregătirii activităţii: 18.04.2016

Desfăşurarea activităţii: 19.04.2016

Locul desfăşurării activităţii: Căminul Cultural Stroiești

7. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:
           Parteneriatul funcțional dintre școală, primărie și comunitate este demonstrat de vernisajul expoziției realizată de doamna Eleonora Ferar, din localitatea Stroiești, expoziție ce a adunat 40 de lucrări cu tematică diversă (natură, clădiri, animale, chipuri) în tehnici diferite (tempera, ulei), de dimensiuni variate. Modelul domniei sale este de apreciat. Fiind un arhetip al femeii simple, de la țară, ce a avut o copilărie modestă, prin  expoziția ”Vis din copilărie”  a demonstrat că oricine poate ”sparge tiparul”  atâta vreme cât se dedică pasiunii, talentului, visului copilăriei.

I) Conţinut:
v     Activităţi pre-eveniment:
Ø      Pregătirea sălii și a spațiului expozițional
Ø      Amenjarea expoziției

v     Activitatea propriu-zisă
Ø      Vernisajul expoziției
Ø      Organizarea grupurilor de elevi
Ø      Mini-interviu cu realizatoarea expoziției
Ø      Prezentarea unor momente de lucru specifice atelierului
Ø      Oferirea diplomei de excelență

v      Activităţi post-eveniment:
Ø     Disponibilitatea realizatoarei expoziției de a îndruma elevii talentați în timpul orelor de desen și educație plastică

II) Metode:  Conversația, Demonstrația, Expunerea, Interviul

III) Sarcini de lucru:

Ø      Pregătirea sălii și a spațiului expozițional – consilierul educativ și elevi
Ø      Amenjarea expoziției - Eleonora Ferar
Ø      Vernisajul expoziției - consilierul educativ
Ø      Organizarea grupurilor de elevi - profesorii diriginți/ învățătorii
Ø      Mini-interviu cu realizatoarea expoziției- consilierul educativ
Ø      Prezentarea unor momente de lucru specifice atelierului - Eleonora Ferar
Ø      Oferirea diplomei de excelență - primar Senic Mihai, director Maria Ciuc
Ø      Oferta de a îndruma elevii talentați în timpul orelor de desen și educație plastică – Eleonora Ferar


IV) Caracter interdisciplinar
            Activitatea a implicat abordări interdisciplinare: muzică, dezvoltare personală, elemente de consiliere și orientare,  educație moral-civică, etc.

V) Parteneriate
            Activitatea a fost realizată în colaborare cu Primăria Comunei Stroiești  - primar Senic Mihai, Căminul Cultural Stroiești - referent Bogdan Bodnariuc, profesorii diriginți de la clasele V-VIII și învățători.

8. REZULTATE

Ø     Articol pe platforma blog a școlii
Ø     Articol în revista SGS-Școala Altfel
Ø     Album electronic de fotografii
Ø     Expoziție cu durată determinată
Ø     Mediatizarea proiectului, promovarea şi diseminarea acestuia în cadrul ședințelor  cu părinţii din aprilie-mai 2016 și cu ocazia  primului Consiliu profesoral din luna aprilie 2016, reportaj TV Intermedia

9.  IMPACT
            Având în vedere că realizatoarea expoziției nu are cursuri de specialitate în arte, cele 40 de lucrări expuse au fost apreciate atât verbal, cât și în scris pe ”Carta Aprecierilor” de elevi și profesori. Dimensiunea expoziției, dar și organizarea unui astfel de eveniment în zona rurală sunt organizate elemente esențiale de impact, alături de  numărul elevilor și cadrelor didactice ce au participat la acțiune.


10. MOTIVAŢIA propunerii pentru participare la concurs

Ø   Proiectul ”ARS LUDICA - Vis din copilărie” poate fi  ales ca reprezentativ pentru activitățile Școala Altfel 2016 desfășurate la Școala Gimnazială Stroiești, întrucât arată eforturile elevilor și cadrelor didactice de a se apropia de modelul asertiv, activ – participativ promovat de activitățile nonformale.

Ø   Proiectul a avut cel mai mare procentaj de participanți, 32,96% 

B. MARTURII ALE PARTICIPANTILOR

Varteniuc Elena Simona ( președinte CȘE): ”Doamna Eleonora Ferar este o femeie talentată. Tablourile ei sunt viu colorate și inspiră noi generații de pictori”
Matei Claudiu Ionel (profesor religie): ”E de apreciat efortul doamnei Eleonora Ferar. O femeie simplă, fără pregătire teoretică, nu a realizat doar trei-patru tablouri, ci patruzeci. Dincolo de valoarea artistică, mai mică sau mai mare, doamna Ferar a făcut pași importanți în realizarea visului din copilărie. Acest lucru trebuie apreciat și din modelul dumneaei să se inspire toată lumea.”

Anda Bejan (public extern): ”Toate activitățile desfășurate în Școala Altfel au fost frumoase. Mă bucur că acestea sunt popularizate. Astfel aflăm ceea ce se întâmplă în școală.”

C. DOVEZI ALE ACTIVITATII

Reacții ale elevilor:
Sauță Iuliana VI B - Reacție la Expoziția ”Vis din copilărie”


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu